Sydney - Việc Làm - 🧑‍🌾

🧑‍🌾

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Cần người làm farm tại Newcastle. Có chỗ ở lại. Liên lạc 04 6666 8432 gặp cô Duyên.


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 18/02/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 433

Liên hệ | Terms of service | Sitemap