Brisbane - Việc Làm - ⚠️𝐆𝐨́𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧

⚠️𝐆𝐨́𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

⚠️𝐆𝐨́𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́: - Front of house Yêu cầu: ➖Có kinh nghiệm làm nhà hàng, nếu không sẽ được training 🙂 ➖Sẽ được làm việc trong môi trường năng động và thân thiện 😉 💰Làm full-time/ part-time, có khai thuế theo Australian rate. - Mọi người liên hệ qua message: 📱 EXPIRED6299999 (Ms. Anh) Cảm ơn admin đã duyệt bài 😊


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 17/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 290


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap