Melbourne - Việc Làm - n

n

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Cần thợ Nails regional Victoria * Shop Nails cách Melbourne 2.5 tiếng (vùng Warrnambool cần thợ SNS hoặc acrylic làm lâu dài. * Lương trả cao theo tay nghề và có bao chỗ ở. Thích hợp cho ai muốn đi làm xa để save money. * Mùa đông không đông hè không cắt ngày/giờ Call or text EXPIRED1208654


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 21/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 179


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap