Brisbane - Việc Làm - cần tìm người làm gà (chicken bonner) cho

cần tìm người làm gà (chicken bonner) cho

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

cần tìm người làm gà (chicken bonner) cho hãng gà tại Momingside. Phải có ABN hoặc mã số Thuế. Làm ăn theo sản phẩm. Làm từ thứ Hai - thứ Sáu, bắt đầu từ 3 giờ sáng. Thu nhập trung bình mỗi tuần $1,300. Cũng cần tìm người làm đóng gói gà (chicken packer), thu nhập mỗi tuần khoảng $800 hoặc hơn. Ưl: EXPIRED2 990 856 (nói tiếng Việt) hoặc EXPIRED2 631 790 (English).


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 05/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 525


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap