Logan Hyperdome - Việc Làm - cần tìm nam phụ bếp là thợ chiên, biết làm dầu quơt, tuổi dưới 45

cần tìm nam phụ bếp là thợ chiên, biết làm dầu quơt, tuổi dưới 45

cần tìm nam phụ bếp là thợ chiên, biết làm dầu quơt, tuổi dưới 45. Cũng can tìm nam phụ bên ngoài phía trước, tuồi dưới 30, làm cho Vietnamese Takeaway tại Logan Hyperdome. Du học sinh welcome.
Liên Hệ

Khu Vực: LOGAN HYPERDOME

Ngày Đăng: 28/08/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 757

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap