Melbourne - Việc Làm - cần thợ bon gà ca đêm tại thomastown

cần thợ bon gà ca đêm tại thomastown

hãng gà ca đêm tại thomastown vic 3074 cần thợ bon gà có kinh nghiệm làm từ 2-7 ( tức tối chủ nhật đến tối thứ 6) từ 11 giờ tối tới khoảng 7-8 giờ sáng xin liên lạc vũ: 0411 151 351 thank-you


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 03/05/2021

Liên Hệ:

Tên: LE30

Lượt Xem: 132


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap