Sydney - Việc Làm - Xin chào mọi người Shop

Xin chào mọi người Shop

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Xin chào mọi người Shop take away Cần người làm việc ( 04 ngày/ tuần) . Thứ 4 và thứ 6 ( từ 7: 30am _5:00pm) Thứ 7 ( từ 6:30am _5:00pm) Chu nhật ( từ 6:30am_4:00pm) Liên hệ: Jenny EXPIRED1313778 ( từ 8:00am _5pm ). Địa chỉ: 38B, Haldon st, Lakemba nsw. Không cần kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn công việc khi vào làm.


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 27/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 2351    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap