Victoria - Việc Làm - We need to hire a

We need to hire a

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

We need to hire a lot of workers for this year's grape harvest *(417-462) 2nd/3rd Year Visa Provided * No Work Experience We Will Got Experience People To Teach You * If you need more information, do not hesitate to contact me via phone number EXPIRED5473286. 👏 Welcome Everyone To Join Our Team👏 #Mildura#Vineyard# Mọi người ơi mình đăng giùm cty ở bên Úc, chỉ tuyển người đang ở Úc thôi ạ Many thank for your reading 😊
Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 07/02/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 187

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap