New South Wales - Việc Làm - We are looking for a

We are looking for a

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

We are looking for a Barista all rounder in a bakery shop in Smithfield - The Horsley Drive. - MUST have at least 1 year experience as a Barista. Just ONLY need someone able to work on: Thursday - Friday and Saturday, from 5:30am - 1:30pm. Good pay rate! Boss is friendly and really nice! For further information, please contact Hadi directly on number: EXPIRED5798832. Do not message me! ——-///——— Cần tuyển 1 bạn Barista cho shop bakery ở Smithfield. - Ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí Barista. Shop cần người làm vào: Thứ 5, 6 và 7, từ 5:30am to 1:30pm. Trả lương xứng đáng! Chủ vui tính và dễ thương! Vui lòng liên hệ Hadi - EXPIRED5798832 để biết thêm thông tin. Vui lòng không nhắn mình. 😅


Liên Hệ

Khu Vực: NEW SOUTH WALES

Ngày Đăng: 08/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 405


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap