Sydney - Việc Làm - Vùng Cabramatta cần tuyển nhân

Vùng Cabramatta cần tuyển nhân

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Vùng Cabramatta cần tuyển nhân viên cashier fulltime. Phải biết nói tiếng anh, làm việc 6 đến 7 ngày một tuần. Xin liên lạc Robert EXPIRED2188329.


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 21/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 273


Liên hệ | Terms of service | Sitemap