Brisbane - Việc Làm - VietSoul Homies thông báo tuyển

VietSoul Homies thông báo tuyển

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

VietSoul Homies thông báo tuyển dụng: - PART TIME & FULL TIME: WAITER, WAITRESS & KITCHEN HAND VietSoul Cafe & Restaurant ‘s address: - 93 Hardgrave Rd, West End QLD 4101 Liên hệ anh Nam: Phone: EXPIRED5575828 Email: richienamnguyen@gmail.com Thank you!


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 27/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 587


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap