Melbourne - Việc Làm - Việc tìm người Coding Teacher

Việc tìm người Coding Teacher

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Việc tìm người Coding Teacher Part time or full time Cần làm được từ thứ 3 đến thứ 5 (10am-6pm) Must speak fluency in English Làm việc với trẻ em nên yêu cầu cần phải kiên nhẫn với chút ít admin work Sinh viên vẫn có thể apply job nay nhé . K có kinh nghiệm được training ******Salary + super ***** Office at Pointcook Liên hệ EXPIRED8650605 Đừng inbox fb . E chỉ đăng dùm. Many Thanks


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 22/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 349


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap