Sydney - Việc Làm - Tuyển thợ nails giỏi

Tuyển thợ nails giỏi

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop nails tuyền thợ giỏi: VÙNG BONNYRIGG ✅Cần thợ làm giỏi Bột, Sns , waxing, eye lash extensions. ❤️T5 đóng cửa 6pm ( Không làm shop đêm:) ❤️Chủ Nhật: nghỉ . ❤️Trả lương $200 trở lên . ❤️Không cắt ngày trong mùa đông. Làm lâu dài . 🔥 nếu biết quản lý tốt ( vì chủ hay đi holidays) Trả thêm lương quản lý 👍 Muốn biết thêm chi tiết Please call me : EXPIRED5783888 Many Thanks 💕


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 22/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 409


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap