Mascot - Việc Làm - Tuyển 1 tài xế lái xe giao hàng thực phẩm, pick up hàng khu vực Mascot

Tuyển 1 tài xế lái xe giao hàng thực phẩm, pick up hàng khu vực Mascot

Thời gian : có ca sáng và chiều
Rate: Weekday $25/1 hour
Weekend Sat-Sun: $28-$33/ 1 hour
Public holiday: $45/ 1 hour
6months-1 year might considering up to $27/ an hour/ weekday
Tạo điều kiện cho những người lớn tuổi và những bạn du học sinh muốn làm nhiều tiếng.
Requirement: Biết tiếng anh, good police check
RSA license
Full license
Liên Hệ

Khu Vực: MASCOT

Ngày Đăng: 14/11/2020

Liên Hệ: 0410 323 848

Tên: LE20

Lượt Xem: 198

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap