Victoria - Việc Làm - Tìm 2-3 thợ Hàn

Tìm 2-3 thợ Hàn

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Hãng sắt cần nhận 2-3 thợ Hàn, công việc full time. Lương trả theo kinh nghiệm. Ll Frank( Thế)EXPIRED0795744
Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 17/01/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 155

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap