Victoria - Việc Làm - Tiệm cà phê trên đường

Tiệm cà phê trên đường

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Tiệm cà phê trên đường Swan Street Richmond tiện đường xe tram và xe lửa, cần tuyển nhân viên nữ làm 4 ngày 2-3-4-5 từ 12pm đến 4:30pm. EXPIRED2 888 156. L/L EXPIRED2 888 156.


Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 04/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 284


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap