Victoria - Việc Làm - Tiệm cà phê trên đường

Tiệm cà phê trên đường

Tiệm cà phê trên đường Swan Street Richmond tiện đường xe tram và xe lửa, cần tuyển nhân viên nữ làm 4 ngày 2-3-4-5 từ 12pm đến 4:30pm. 0412 888 156. L/L 0412 888 156.


Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 03/05/2021

Liên Hệ:

Tên: LE30

Lượt Xem: 112


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap