Brisbane - Việc Làm - Takeaway vùng Woolloongabba cần tìm

Takeaway vùng Woolloongabba cần tìm

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Takeaway vùng Woolloongabba cần tìm nữ front staff Yêu cầu: tiếng Anh khá Good customer service skill Vui lòng liên hệ EXPIRED0571466 (text preferred) Thanks ad.
Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 27/01/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 350

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap