St Peters - Việc Làm - Takeaway khu St Peters cần 1 bạn nữ phụ bán hàng 2 tối 1 tuần

Takeaway khu St Peters cần 1 bạn nữ phụ bán hàng 2 tối 1 tuần

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Thời gian từ 4.30- 8.30.
Cần có kinh nghiệm , khá tiếng anh và nhanh nhẹn
Ưu tiên làm lâu dài, từ 25 tuổi trở lên.
Liên Hệ

Khu Vực: ST PETERS

Ngày Đăng: 10/01/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 138

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap