Sydney - Việc Làm - Sydney

Sydney

CJ ARTISTRY cần thợ !!!! Thợ ACRYLIC - Tay chân nước - Làm việc full time hoặc part time -Lam việc có khai thuế Không cắt ngày vào mùa đông Có bonus Nếu busy - Vị trí Granville - paramatta (bên cạnh station và có bãi đậu xe tại chỗ) Gọi điện thoại hoặc nhắn tin: 0406 764 725 www.cjartistry.com.au


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 29/04/2021

Liên Hệ:

Tên: LE30

Lượt Xem: 138


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap