Melbourne - Việc Làm - Shop

Shop

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop quần áo ở Springvale shopping centre cần nữ bán hàng thứ 3,4,6. Yêu cầu nhanh nhẹn, siêng năng, thật thà, có kinh nghiệm làm việc tại Úc Liên hệ c Hoa EXPIRED3745431


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 17/02/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 240


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap