Brisbane - Việc Làm - Shop

Shop

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop takeaway nhỏ ở Murarrie đang có nhu cầu tìm shop-fitter để renovate the shop. Cần tìm người làm có kinh nghiệm, sáng tạo và quan tâm tới chất lượng và hiệu quả công việc. Vui lòng liên hệ Dani sdt EXPIRED1 242 712 để biết thêm chi tiết.


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 24/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 332


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap