Melbourne City - Việc Làm - Shop ở City cần thợ chân tay nước, sns, waxing,thợ bột, eyelash

Shop ở City cần thợ chân tay nước, sns, waxing,thợ bột, eyelash

Quảng cáo đã bị xóa.

Nếu làm được design càng tốt
Yếu nối mi muôn học hỏi thêm sẽ đựo traning làm mi
Chỗ làm thoải mãi sạch sẽ thoáng mát mọi người dễ thương hoà đồng
Làm dài giơ ngắn giờ đều được.
Địa chỉ 14/235 Bourke street Melbourne CBD
Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE CITY

Ngày Đăng: 01/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 136

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap