Springvale - Việc Làm - Shop nails vùng Ferntree Gully cần tìm thợ biết tay chân nước, waxing

Shop nails vùng Ferntree Gully cần tìm thợ biết tay chân nước, waxing

Biết chạy máy càng tốt Không có kinh nghiệm sẽ được dạy nghề cho lên tay chỉ cần siêng thui Thời gian : Full time, part time Yêu cầu : Biết tiếng anh cơ bản Shop đáp ứng được lương theo tay nghề, có đưa rước thợ vùng Springvale. Tự lái xe bonus thêm. Môi trường vui vẻ, mọi người hoà đồng
Liên Hệ

Khu Vực: SPRINGVALE

Ngày Đăng: 10/01/2021

Liên Hệ: 0424 071 308

Tên: LE20

Lượt Xem: 109

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap