Springvale - Việc Làm - Shop nails vùng Ferntree Gully cần thợ SNS, waxing, chân tay nước

Shop nails vùng Ferntree Gully cần thợ SNS, waxing, chân tay nước

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Thời gian : Full time/ part time Yêu cầu : Biết tiếng anh cơ bản, vui vẻ là được Shop đáp ứng được lương theo tay nghề, có đưa rước thợ vùng springvale. Môi trường vui vẻ, chủ dễ, nhây lầy, không áp Hand sanitizer ,limit customers trong Salon đảm bảo sức khoẻ cho thợ.
Liên Hệ

Khu Vực: SPRINGVALE

Ngày Đăng: 03/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 356

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap