Springvale - Việc Làm - Shop nails ở Ferntree Gully cần thợ sns , waxing, chân tay nước

Shop nails ở Ferntree Gully cần thợ sns , waxing, chân tay nước

Quảng cáo đã bị xóa.

Có thể vừa học việc vừa làm cho ai chưa có kinh nghiệm chỉ cần siêng là lên tay liền Thời gian : Full time/ part time Yêu cầu : Biết tiếng anh cơ bản Shop đáp ứng được lương theo tay nghề, có đưa rước thợ vùng springvale. Tự lái xe thì sẽ được bonus thêm.
Liên Hệ

Khu Vực: SPRINGVALE

Ngày Đăng: 05/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 93

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap