Sydney City - Việc Làm - Shop nails cần tuyển nhiều thợ làm bột, SNS, chân tay nước

Shop nails cần tuyển nhiều thợ làm bột, SNS, chân tay nước

Lương trả theo tay nghề ( bảo đảm cao nếu bạn làm được việc)
Chế độ Bao ăn, bao uống, bao ở cho các bạn thích làm xa
Chỗ làm việc thoải mái và hoà đồng vui vẻ.
Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY CITY

Ngày Đăng: 13/09/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 291

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap