Melbourne City - Việc Làm - Shop nails cần 1 thợ bột hoặc sns và cần 3 bạn reception ở Melbourne

Shop nails cần 1 thợ bột hoặc sns và cần 3 bạn reception ở Melbourne

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Có đưa rước quanh vùng St Albans
Reception cho 3 shop làm cuối tuần lương thỏa thuận


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE CITY

Ngày Đăng: 10/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 366


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap