Sydney - Việc Làm - Shop nail 💅🏻💅🏻

Shop nail 💅🏻💅🏻

Shop Nail 💅🏻💅🏻 cần gấp gấp đang cần thợ bột, chân tay nước, SNS, waxing, ưu tiên thợ có kinh nghiệm và chỉ nghề người chưa có kinh nghiệm luôn nè Công việc ổn định quanh năm, chủ dễ tính, thợ dễ thương, tất cả vui vẻ hoà đồng. Lương cao đến rất cao. Vùng Gosford và newcatsle Liên lạc: +61 426 294 199 ( maria) 0432 725 333
Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 10/01/2021

Liên Hệ:

Tên: LE30

Lượt Xem: 73

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap