Newcastle - Việc Làm - Shop nail vùng Newcastle cần thợ.

Shop nail vùng Newcastle cần thợ.

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Cần tìm thợ bột, tay chân nước, sns, Làm fulltime hoặc part-time, shop nằm bên trong Shopping Center nên công việc ổn định quanh năm. Không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn. Liên hệ: Jenny EXPIRED5 900 090
Liên Hệ

Khu Vực: NEWCASTLE

Ngày Đăng: 28/12/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên:

Lượt Xem: 191

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap