Melbourne - Việc Làm - Shop nail tại ringwood cần

Shop nail tại ringwood cần

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop nail tại ringwood cần thợ SNS giỏi, chân tay nước giỏi. Làm được 4-5-6-7-CN. lương hậu. Chỗ làm vui vẻ thoải mái ko sân si. Thích hợp cho các bạn làm lâu dài. Ưu tiên cho các bạn sinh viên. Có thể làm parttime 2 ngày t7 và CN. Xin liên hệ EXPIRED256EXPIRED2. Đưa đón tại vùng Springvale và các vùng lân cận


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 06/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 3041    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap