Adelaide City - Việc Làm - Shop nail gần City cần thợ Acrylic, SNS làm full time / part time

Shop nail gần City cần thợ Acrylic, SNS làm full time / part time

Quảng cáo đã bị xóa.

Có thể làm full time or part time ( làm được 1 trong các ngày 4,6,7).
Lương theo thỏa thuận.
Khai thuế và đóng super đầy đủ.
Liên Hệ

Khu Vực: ADELAIDE CITY

Ngày Đăng: 26/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 129

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap