Brisbane - Việc Làm - Shop nail gần Caboolture cần thợ nước phụ

Shop nail gần Caboolture cần thợ nước phụ

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop nail gần Caboolture cần thợ nước phụ bột giỏi, lương từ $160. Thợ Reíill lương từ $180. Thợ bột lương từ $200. Đưa rước tại Inala. Làm từ 6 - 7 ngày/tuần, kể cả mùa đông. Trả thêm tiền cho thợ có thể phụ lái xe. Ưl: EXPIRED0 663 511


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 05/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 447


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap