Sydney - Việc Làm - Shop nail cần thợ

Shop nail cần thợ

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop Nail cách cabramatta 10 phút lái xe. Cách Bansktown 20 phút lái xe. Cần thợ bột có kinh nghiệm phải biết làm tay chân nước và sns. Nếu biết waxing càng tốt. Sđt liên lạc EXPIRED49EXPIRED99. Ai đi qua cho mình xin 1 chấm. Mình cảm ơn mọi người nhiều nhé


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 18/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 499


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap