Brisbane - Việc Làm - Shop nail cần thợ tay chân nước và

Shop nail cần thợ tay chân nước và

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop nail cần thợ tay chân nước và thợ bột, làm 6-7 ngày/tuần. Thợ taỵ chân nước lương từ $120 - $180 và thợ bột lương từ $180 - $220. Khi busy sẽ được tặng thêm bonus. Bao ăn ở. ữl: EXPIRED3 705 703.


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 05/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 457


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap