Brisbane - Việc Làm - Shop nail cần thợ bột và thợ chân

Shop nail cần thợ bột và thợ chân

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop nail cần thợ bột và thợ chân tay nước có kinh nphiệm. Biết lái xe càng tổt. Lương cao. Có nhận dạy nghề làm bột. Chỗ làm thoải mái, thân thiện. Shop cách Inala 20 phút lái xe, có đưa rước tại Inala. Ưl: EXPIRED2 789 598.


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 22/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 661


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap