Capalaba - Việc Làm - Shop nail Capalaba cần tuyển thợ bột và nước. Du học sinh chứa biết có thể training thêm, chỗ làm thoải mái như gia đình

Shop nail Capalaba cần tuyển thợ bột và nước. Du học sinh chứa biết có thể training thêm, chỗ làm thoải mái như gia đình

Shop nail Capalaba cần tuyển thợ bột và nước. Du học sinh chứa biết có thể training thêm, chỗ làm thoải mái như gia đình. Chủ vui vẻ, nhiệt tình chì dạy, đồng nghiệp dễ thương. Đưa rước thợ tại Inala, công việc ổn định, lương khá. Có khai thuế và Superđày đủ. Đức EXPIRED1 401 104 hoặc Kimmy EXPIRED5 571 506 (nếu không nghe điện thoại có thể đe lại tin nhắn.
Liên Hệ

Khu Vực: CAPALABA

Ngày Đăng: 28/08/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 753

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap