New South Wales - Việc Làm - Shop mình cần tìm 1

Shop mình cần tìm 1

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop mình cần tìm 1 bạn tay chân nước shellac tay nghề cứng,có thể làm full time hoặc 2,3,5,6 .Có đưa rước thợ tại Marrickville Xin vui lòng liên hệ ☎️EXPIRED0577578 Thank you 🙏💓💓


Liên Hệ

Khu Vực: NEW SOUTH WALES

Ngày Đăng: 23/02/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 419

Liên hệ | Terms of service | Sitemap