Sydney City - Việc Làm - Shop cần tuyển thợ tay chân nước, và thợ bột giỏi ở Sydney

Shop cần tuyển thợ tay chân nước, và thợ bột giỏi ở Sydney

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, làm việc full time hay part time đều được hết.
Trả lương theo tay nghề.
Thứ 5 trả bonus
Có đóng thuế và trả super đầy đủ


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY CITY

Ngày Đăng: 07/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 1023


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap