Sydney City - Việc Làm - Shop cần tuyển thợ tay chân nước, và thợ bột giỏi ở Sydney

Shop cần tuyển thợ tay chân nước, và thợ bột giỏi ở Sydney

Quảng cáo đã bị xóa.

Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, làm việc full time hay part time đều được hết.
Trả lương theo tay nghề.
Thứ 5 trả bonus
Có đóng thuế và trả super đầy đủ
Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY CITY

Ngày Đăng: 07/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 208

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap