Sydney City - Việc Làm - Shop đang sửa chữa, cần thợ phụ về handyman ưu tiên có kinh nghiệm

Shop đang sửa chữa, cần thợ phụ về handyman ưu tiên có kinh nghiệm

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Yêu cầu: siêng năng và có xe để đi làm
Lương cao cho những ai làm việc hiệu quả


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY CITY

Ngày Đăng: 08/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 999


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap