Brisbane City - Việc Làm - Shop Vietnamese take away ở Hyperdome cần thợ xào, thợ chiên, phụ bếp

Shop Vietnamese take away ở Hyperdome cần thợ xào, thợ chiên, phụ bếp

Yêu cầu: nam ( dưới 55 tuổi) có sức khoẻ, chưa có kinh nghiệm sẽ được training.
Lương thoả thuận theo năng lực.
Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE CITY

Ngày Đăng: 03/09/2020

Liên Hệ: 0431 0 01 770

Tên: LE20

Lượt Xem: 363

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap