Sydney - Việc Làm - Shop Rickshaw Food

Shop Rickshaw Food

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop Rickshaw Food (Burwood NSW) cần tìm một bạn nữ chạy bàn Yêu cầu: có thể giao tiếp tiếng anh - nhanh nhẹn Địa chỉ: 27-31 Belmore st, Burwood NSW Liên hệ: (Angie EXPIRED3083636) or EXPIRED0931808 giao tiếp tiếng anh Available: Part-time or Full-Time


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 25/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 142


Liên hệ | Terms of service | Sitemap