Algester - Việc Làm - Shop Paiise cafe (Algester) cần thêm một số bạn biết làm cafe /barista

Shop Paiise cafe (Algester) cần thêm một số bạn biết làm cafe /barista

Quảng cáo đã bị xóa.

Biết một chút về latte art. Có thể làm fulltime
Cần những bạn có xe riêng để mở cửa shop từ 6am.
Shop còn cần thêm một số người phụ bếp, làm từ 7am - 1pm. Cần những bạn biết cắt rau củ, biết sơ qua về làm gỏi cuốn và bánh mì
Liên Hệ

Khu Vực: ALGESTER

Ngày Đăng: 08/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 480

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap