Sydney - Việc Làm - Shop Nails cần thợ

Shop Nails cần thợ

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop Nails cần thợ móng bột làm full time hoặc part tine và thợ tay chân nước làm 2 ngày cuối tuần. Lương cao, có xe đưa rước quanh khu vực Cabramatta. Xin ib hoặc liên lạc: EXPIRED0636688


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 19/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 245


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap