Melbourne - Việc Làm - Shop Nails cách springvale 25

Shop Nails cách springvale 25

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop Nails cách springvale 25 phút lái xe cần thêm thợ chân tay nước, sns , bột. Lương cao. Từ $200- $220/ ngày .Chỗ làm vui vẻ thoải mái. Có chở thợ quanh springvale . Cần thợ Full Time hoặc part time. Mùa đông không cắt ngày . Liên lạc EXPIRED2 656 917 . Thanks


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 18/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 438


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap