Campbelltown Area - Việc Làm - Shop Nail ở Campbelltown cần thợ bột thật sự có kinh nghiệm

Shop Nail ở Campbelltown cần thợ bột thật sự có kinh nghiệm

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nếu biết waxing và Eyelash càng tốt.
Môi trường làm việc vui vẻ và thân thiện
Chi cần thợ móng bột giỏi và trả lương cao nếu thật sự phù hợp.


Liên Hệ

Khu Vực: CAMPBELLTOWN AREA

Ngày Đăng: 08/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 1003


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap