Victoria - Việc Làm - Shop Nail cần thợ

Shop Nail cần thợ

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop Nail cách melb 2h lái xe cần thợ , biết Sơn shellac ,sns,bột, nếu k biết sẽ đc hướng dẫn . Chỗ làm thoái mái , có chỗ ăn ở. Thích hợp vs ai thích yên tĩnh và muốn thay đổi môi trường sống . Ib hay call EXPIRED1445678. Thanks a lot .


Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 04/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 379


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap