Victoria - Việc Làm - Shop Nail cần thợ

Shop Nail cần thợ

Shop Nail cách Melbourne 2h lái xe coần thợ tay chân nước biết bột và sns càng tốt . K biết sẽ đc training . Chỗ làm thoải mái ,lương cao và có bao ăn ở . Thích hợp cho bạn nào thích thay đổi môi trường mới , yên tĩnh . Ib hay Call 0413381186
Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 07/01/2021

Liên Hệ:

Tên: LE30

Lượt Xem: 62

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap