Melbourne - Việc Làm - Shop Nail cần thợ biết

Shop Nail cần thợ biết

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop Nail cần thợ biết tay chân nước, biết làm Sns, biết làm waxing, nếu làm bột càng tốt. Shop vui vẻ, hoà đồng như gia đình. Shop ở Bendigo, cách st albans tầm 1:30p Có thể đưa đón vùng St albans, Ginifer Xin liên lạc Chị Ly ‭EXPIRED2 655 868‬


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 27/02/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 345


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap