Brisbane - Việc Làm - Shop Fish & Chips vùng Partc Ridge càn 1

Shop Fish & Chips vùng Partc Ridge càn 1

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop Fish & Chips vùng Partc Ridge càn 1 nữ cố kinh nghiệm lảm Hamburger, cắt Salad. ìám ít nhất 20 tiếng/ tuần, làm được thứ Sáu, những ngáy cuối tuần. Shop đỏng cứa 8 giờ tối. Lương tốt Cần người làm lâu dải. UI: EXPIRED4 265 265.


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 05/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 502


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap