Penrith Area - Việc Làm - Shop Beauty and Nails in Penrith cần thợ bột , SNS, waxing càng tốt

Shop Beauty and Nails in Penrith cần thợ bột , SNS, waxing càng tốt

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Thời gian : Làm 2, 5 ,6 hoặc 3, 5 , 7
Lương trả theo tay nghề
Pick up ở Green Valey Rd gần Bonnyrigg
Shop làm thoải mái, chủ và thợ thân thiện


Liên Hệ

Khu Vực: PENRITH AREA

Ngày Đăng: 13/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 836


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap