Penrith Area - Việc Làm - Shop Beauty and Nails in Penrith cần thợ bột , SNS, waxing càng tốt

Shop Beauty and Nails in Penrith cần thợ bột , SNS, waxing càng tốt

Thời gian : Làm 2, 5 ,6 hoặc 3, 5 , 7
Lương trả theo tay nghề
Pick up ở Green Valey Rd gần Bonnyrigg
Shop làm thoải mái, chủ và thợ thân thiện
Liên Hệ

Khu Vực: PENRITH AREA

Ngày Đăng: 13/11/2020

Liên Hệ: 0402 999 913

Tên: LE20

Lượt Xem: 125

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap